Георги Неделчев : Базовият доход ще извади българите от блатото на смъртта

Георги Неделчев е председател на Българския Съюз за Директната Демокрация/ БСДД/. Той е инженер икономист. Завършил е Техническия универститет в София и ИСК при УНСС. Инженер по Радио и телевизия, Международни икономически отношения и Право на интелектуалната собственост.В момента работи за малка финансово-брокерска агенция, базирана в Лондон, като отговаря за проектите в Югоизточна Европа – предприемачество, финансови услуги, енергиен сектор. Доброволец  в Международното движение за парична реформа Positive Money. Женен с две деца.

Георги, защо реши да участваш в политиката?

Всеки от нас участва в политиката, но не си дава сметка, че го прави.  Отивайки в магазина, плащайки на касата с парите, които преди това сме заработили.  Защо? Защото по този начин ние се превръщаме в данъкоплатци. С парите от нашата покупка хората, които ние сме овластили, гласувайки за тях, правят каквото сметнат за добре, чрез бюджета на държавата. И този процес трябва да бъде прекратен, защото е несправедлив. Понеже тези средства се разпределят несправедливо, харчат се безумно глупаво, безсмислено.

Всеки от нас участва в политиката, като я финансира ежедневно, затова е редно да участва и в нейното изграждане.

Източването на бюджета български проблем ли е?

Не. Това е много тежък световен проблем, също и на Европейския съюз. В България се е случило просто най-лошото и най-страшното. Тук е най-грозното проявление на този проблем. Защото тук хората живеят нечовешки зле. Докато в по-голямата част на страните в ЕС не е така, а пък в страни извън ЕС съвсем не е така.

Управляващите като цяло не искат да „маскират” кражбите, защото никой и нищо не им пречи. Вие знаете, съдебната власт се владее от тези, които управляват .

След тях идват други, които все още не управляват, но искат, както и да овладеят съдебната власт

Кои са основите, върху които стъпва вашата партия?

Директна демокрация, Безусловен базов доход, Енергийна икономика.

 Разликата между „пряка демокрация“ и „директна демокрация“?

„Пряк“ и „директен“ са синоними,  но за нас разликата е много е голяма.  С термина „пряка демокрация“ досега се обозначаваше участие на гражданите в политиката по време на представителната демокрация.

За нас „пряката“ демокрация е мъртва и, тя е „изтривалката” на представителната демокрация.

Тя се ползва тогава, когато на представителите им е нужна конкретна легитимност в дадено решение, но обикновено то е манипулирано от тях самите, тъй като липсва истинска информационна кампания, която да разказва на хората всъщност какво те решават. И пример за това е последният ни референдум и не само последният, разбира се. Затова ние казваме, че трябва да се смени терминологията. Затова използваме „директна” демокрация,  и е важно хората да разберат, че директната демокрация е единствената форма на демокрация. Тя няма нищо общо с представителната и че може да се практикува по нов начин от гражданите. Директната демокрация е различна форма от това, което днес неправилно се нарича демокрация.

 Според теб, при директната демокрация  гражданите  трудно могат да бъдат манипулирани, така ли?

Да, защото директната демокрация е постоянен процес. В директната демокрация, особено българската директна демокрация, както ние я наричаме, въпросните „представители” се превръщат в делегати. Какво означава това? Че  ние делегираме правото на хора да свършат работата, която обществото очаква, а не да им предоставяме правото те да решават вместо нас. Разликата е огромна.

Как, според вас трябва да се управлява?  С многократно гласуване през годината ли?

Начинът да се питат гражданите в 21 век за мнението им е много прост и много лесен, има достатъчно  технологии. Вече чувам аргументи против, че има много неуки хора. Да, така е, но тези хора могат да бъдат обучени. Технически не е никакъв проблем. Но за да направи човек избор, трябва да е ин-фор-ми-ран.

За двете страни на решението, а не само за едната, както се случва в момента. Затова аз смятам, че информацията в България е непълна и подвеждаща

Говориш за манипулация от страна на медиите, нали?

Да, и това се прави абсолютно съзнателно. Категорично. Държавата разполага с информационни канали, да представи пълната информация по различни проблеми. Това са и БТА, БНР, БНТ, има всички възможности това да се случи. Но, абсолютно не се прави. Категорично съзнателно. В България няма свободни медии, ние сме на 113 място по свобода на словото.

Вярваш, ли че наистина хората се интересуват действително от политика тук?

Ако се огледаме, ще видим, че на хората не само че не им се слуша и не им се чете, ами те се чудят къде да избягат и те го правят – бягат. Или като бягат от живота физически, или като в друга държава.

Затова аз казвам, че към директното участие в политиката  на гражданите, трябва да се добави и решението на „ проблема с доходите” , което е всъщност  политическата иновация на Българския съюз за директна демокрация/БСДД/. Ние смятаме, че трябва да се реши въпросът с доходите и то кардинално, веднъж завинаги. По много прост, категоричен начин, така че хората да не потъват в блатото на собствените си грижи, което пък всъщност ги отдалечава от участието в политиката и обществения живот.

Хора, които са се превърнали в нечовешки същества от недоимък и грижи, не могат да участват в обществения живот. 

Как ще се реши проблемът с доходите?

Част от решението е въвеждането на безусловен базов доход/ББД/.  Да, той не може да бъде „вечен двигател”, затова трябва да се реши и въпросът с икономиката. А въпросът с икономиката е много простичък за решаване, защото всичко, което е свързано с човешките дейности се основава на енергията. И сега има изключителен момент в света и в Европа в тази посока. А именно да се поеме по нов път, което да освободи икономическата инициатива и предприемачеството.

Каква е вашата идея за Безусловен базов доход?

Тя е, че всеки един гражданин, роден в България и живеещ тук от раждането си до смъртта си, независимо какво социално положение има, етнос и т.н. да получава сума, която се равнява приблизително на половината от средната работна заплата за възрастните и половината от половината за децата до 18 години.

 Това означава, че и бедните и богатите ще получават тези средства ежемесечно, това няма ли да предизвика недоволство?

Да, абсолютно всеки гражданин ще ги получава. Затова го наричаме „безусловен”. Това, което предлагат други политически сили и организации отново прилича на вид социална помощ, поставят се условия навършени години и т.н. Ние сме против тази социална система, която всъщност предполага огромни възможности за източване на средства от държавните бюджети и манипулации.

Този базов доход ще даде шанс на т.н. наречената наемна работна ръка на равнопоставеност при преговорите с работодателите.

Защото всеки  „човек”, ще знае, че всеки месец ще има сума, която ще му гарантира възможността да си плаща сметките, да има храна и да мисли спокойно и така ще договоря по- изгодна за него заплата.

Георги Неделчев със съмишленици
Георги Неделчев със съмишленици

Коя част от обществото ще спечели най- много, отсега подозирам, че ще има възражение, че облагодетелствани ще са малцинства?

Всички, които имат идеи да се  реализират в посока на лично предприемачество, т.н. независими професии, едноличните търговци, творческите професии, включително и журналисти, желаещите да се занимават със земеделие, от нивата на дребен и среден фермер, ако щете, млади хора. Майките, защото те ще са сигурни, че всеки месец ще имат средства, с които да гарантират оцеляването си. Ние смятаме, че въвеждането на безусловния базов доход ще спаси нацията от изчезване. И още дребните земеделски производители няма да са зависими от кандидатстването за субсидии на всяка цена, защото ще имат минимум, който ще им даде известна независимост, докато изчакат да дойде времето да берат плодовете на своя труд.

Ще има възражения срещу това че и богатите ще получават тези средства?

ББД е за бедни и богати. Всеки трябва да има право на тези пари, това е безусловно. Богатите хора биха могли да ги дарят, да участват в благотворителни каузи, да ги дават за култура и т.н. Но това трябва да е свещено право на всеки човек да ги получи.

Откъде ще дойдат тези пари?

От бюджета и те ще се върнат отново там, защото в момента в който човек плати в магазина и  аптеката се превръща в данъкоплатец, генерирайки ДДС, което след това отива в държавния бюджет. Колкото повече се потребява, толкова повече се пълни държавния бюджет. Това са косвените  данъци.

Получаването на тези пари, няма ли да откаже хората да работят?

Не съм съгласен. Дори и да не работят, те така или иначе пазаруват, така че отново ще върнат тези средства в бюджета. Тяхно лично решение е какво ще правят с живота си. Никъде по света, където са проведени такива експерименти, хората не са спирали да работят. Индия, Намибия, Аляска, във Финландия в момента започна такъв процес. Ще видим до 2 години какво ще се случи.

Индия?!

Да.

Но  те са го пробвали в един регион?

Да, но този регион в Индия е малко по-голям от България. Има един страхотен експеримент в Канада, провеждан през 70-те години, в Манитоба, който показва, че единствените, които спират временно да работят, получавайки базов доход,  това са студенти и майките. А точно това за България е изключително важно. Защото ние  трябва да решим демографската катастрофа  да я прекратим и то категорично. Ако не обърнем сериозно внимание на майчинството, просто нищо не правим.

Как икономически ще го обуславяте?

Нашето предложение е  обвързвано с резултатите от икономиката, а това е показателят Брутен вътрешен продукт (БВП). Т.е. всяка година със Закона за държавния бюджет се определя и размера на базовия доход. Така, както примерно се определя размера на субсидията за политическите партии, която ние смятаме, че трябва абсолютно да изчезне. Категорично.

 Добър начин да се финансира част от базовия доход е като се взимат субсидиите на политическите партии.  Партиите пък могат да се финансират от гражданите, които  ще решат дали  да им дарят част от своя ББД.

Колко би струвало на година това?

Около 30 милиарда лева.

Колко в момента са приходите на българската държава?

На българската държава приходите е хубаво да ги коментираме, след като кажем колко е голям БВП. А той е в размер на 88 милиарда, официално. Според нас, той е по-голям, тъй като има сив и черен сектор. Да дадем за пример Швеция, Франция, Дания – това са държави с около 50-60 % държавни разходи, спрямо БВП. Ако вземем 50 % за България, това са 44, да ги вземем 45 милиарда, примерно, от които 30, ако са инвестиция на държавата в гражданите, което всъщност представлява ББС,  за разходи, за администрация и други дейности, като изключим всички инвестиции на държавата, защото не е характерно за 21 в тя да инвестира, това трябва да бъдат гражданите. Та, държавата като прави най-голямата инвестиция в гражданите, всъщност освобождава предприемачеството и личната инициатива на хората.  Продължаваме –  остават за държавни разходи около 15 милиарда лв. Днес българската държава събира и харчи около 19 милиарда. Ние казваме, че трябва да се съкратят администрациите и в държавата, и в общините с не по-малко от ¾ и да се премине към истинско електронно правителство, към истинска нова форма на управление на държавата и на общините.

С тези 15 милиарда, които ще останат, ще има ли за нормално образование, здравеопазване…?

Абсолютно, категорично да. Влизаме още днес в държавния бюджет, гледаме колко се харчи за образование, здравеопазване

Ние сме категорични, че в страна с демографска катастрофа, като нашата, образованието и здравеопазването  задължително трябва да са безплатни.

Разбира се по някакъв нормален медицински и образователен стандарт, без луксозни залитания и без кражби, разбира се. Това тук е много важно да го уточним. Който иска някакво по-специално образование, който иска по-луксозно образование, той може да отиде и днес в друга държава, да си го плаща.

Базовият доход ще спаси нацията от ужаса на бедността
Базовият доход ще спаси нацията от ужаса на бедността

Следователно чрез базовия доход студентите сами ще могат да плащат за ежедневните си нужди?

Разбира се. Това го има и днес в Дания.

Но държавата трябва да запази своята характерна функция и тя е да поддържа сигурността, здравеопазването и образованието в страната, културата, науката. Не бива тази дейност да се прехвърля на неправителствени организации, финансирани от чужбина. Това е абсурд

Откъде очаквате най- голяма съпротива срещу базовия доход?

Колкото и странно да ви звучи от синдикатите и левицата.

Но защо?

Защото Безулсовния базов доход всъщност разбива идеите на социалната система, която е доминираща в Европа. Ако се въведе, той тотално ще промени картината на социалните отношения, а това не е никак в полза на синдикатите и левите партии, чиито идеи и фундаменти са базирани на тази социална система. Така те има опасност да изгубят електората и членовете си.

Върху интервюто работи Светлана ТРИФОНОВСКА

Обработка на аудиоматериала Люба ФИЛИПОВА