Контакти

 

Story

Това е сайт за нещата от живота във всичките му аспекти- политика, икономика, здраве, изкуство, кино, екология, туризъм, земеделие, удоволствия. Темите са поднесени като истории или разговори, защото животът всъщност е низ от случки.

Story

This is online platform about Things of life in everything his area. Politics, business, health, agriculture, tourism, food, ecology, art, cinema, etc. The themes are presented as stories and conversations because life is actually a series of stories.

 

за светлана трифоновска

Аз съм разследващ и бизнес журналист.  Автор съм на концепцията и зам. главен редактор на списание Агрозона от 2011 до 2016 г. Преди това препусках из съдебните зали, парламента и най- вече всички подраздeления на Министерство на земеделието, горите и храните като репортер в националните ежедневници в. „Пари”, „Новинар”, „Земя, ТВ „България” – Враца.

Обиколих почти всички затвори, срещах се с най- обикновени криминални типове, осъдени на смърт, магнетични измамници и личности от организираната престъпност. Единствено, за да установя, че в основата на всяко престъпление, стои липсата на любов, във всичките й аспекти. Животът е поредица от случки, затова се превърнах в колекционер на истории и създадох своя сайт „Story   „

Изкуството винаги е било извор на радост за мен. Автор съм на филмови сценарий и на книгата за художника Тома Трифоновски „Томата”.

about svetlana trifonovska

I am an investigative and business journalist. I was  the author of the concept and deputy  Editor-in-Chief of Agrozona magazine from 2011 to 2016. Before that, I was passing through the courthouses, the Parliament and most of all the subdivisions of the Ministry of Agriculture, Forestry and Food as a reporter in the national daily newspapers Pari, Novinar, , TV “Bulgaria” – Vraca.

I traveled almost all prisons, I met with the most common criminal types, sentenced to death, magnetic fraudsters, and organized crime figures. Next I was writhing about different persons from the business. Only to find that the basis of every crime and success is the missing  of love in all its aspects. The stories are everywhere, so I created my own “Story” and I became collector of stories.

Art has always been a source of joy for me. I am author of a film scripts and of the book for artist Toma Trifonovski “Tomata”.

Светлана Трифоновска

основател и собственик

тел. 00359886559413

trifoni@abv.bg

Svetlana Trifonovska

founder and owner

tel. 00359886559413

trifoni@abv.bg