Мъртво море – най-голямата солница на света

 Исак Гозес е журналист, написал стотици очерци, репортажи и друга писменост, между които и шест книги.  Неговият разказ е част от книгата “Антология на

Read more